Ballstad UIL - Fotball

Styret

Styret

Ballstad UIL er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Hålogaland Fotballkrets.

Styret i Ballstad UIL velges på årsmøtet.

STYRET BALLSTAD UIL 2018:

Leder Marianne Flaaten
Nestleder Fredrik R. Jakobsen
Kasserer Eirin Sørensen
Sekretær Lisa-Maria Wangsvik
Styremedlem

Steinar Green Hansen

Pål Berg

Tor-Arne Fikseth

Vara Tone Molde Rosendal

Styrets arbeid

  • Styret er ansvarlig for å organisere og gjennomføre lagets daglige virksomhet. Styret har fullmakt til å melde BUIL inn i forbund og særforbund og til å melde på lag i fotballserier o.l.
  • Styret kan opprette arbeidsgrupper og utvalg til å gjennomføre spesielle aktivitetstilbud og arrangementer.
  • Styret har fullmakt til å bevilge de nødvendige midler til de gruppene og aktivitetene BUIL organiserer. Større investeringer og andre tiltak med store økonomiske konsekvenser må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift