Ballstad UIL - Fotball

Årshjul for styrets arbeid

Årshjul for styrets arbeid
JANUAR FEBRUAR MARS
 • Årsmøteforberedelser
 • Møte med Ballstaddag-komiteen
 • Påmelding av ungdomslag til seriespill
 • Årsmøte
 • Foreldremøter- valg av lagledere (se skjema for foreldremøte)
 • Tilskuddsportalen
 • Kontingentinnbetaling
 • Lage kalender for aktiviteter på stadion
APRIL MAI JUNI
 • 1.april Kulturmidler
 • 30.april Idrettsregistrering
 • Kontingentinnbetaling- støttemedlemmer og medlemmer/spillere.
 • Purring på kontingenter.
 • Innkjøp til kiosksalg
 • Klargjøring av banen
 • Rundvask av klubbhus
 • Sonemøte barne- og ungdomsfotballen
 • Turneringer
 • Tilskuddsportalen
 • 2.purring på kontingenten
 • Oppfølging av laglederne angående Ballstaddagene.
 • Turnering
JULI AUGUST SEPTEMBER
 • Fotballskole. (vask av klubbhus)
 • Ballstaddagene. Se egen info.
 • Evaluering av Ballstaddagene.
 • Turnering
 • Tilskuddsportalen
 • Fotballskole – høstferie
 • Turnering
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
 • LAM-midler
 • Nedrigging av banen.
 • Tilskuddsportalen
 • Avslutning fotball (se eget skriv)
 • Fest på ungdomshuset for styret, trenere og lagledere.
 • Sosialt julemøte
 • Futsal-turnering- aldersbestemt
 • Tilskuddsportalen
 • Gjennomgang av medlemslister

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift