Ballstad UIL - Fotball

Årsmøtet

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. (Du finner "Lov for Ballstad ungdoms- og idrettslag" til høyre på denne sida.) Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside, i lokalavisen og gjennom oppslag i lokalmiljøet.

Det er viktig for BUIL at medlemmene stiller på årsmøtet og tar del i utviklinga av klubben.

På denne sida vil du etter hvert kunne finne årsmøteinnkalling og referat fra siste årsmøte.

Innkallinga

Saksliste og årsmøtepapirer 2019

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift